I. Harmonogram działań wstępnych organizacyjno-prawnych we wrześniu 2023 roku:

1. Dyrektor ZSM nr 2 Zarządzeniem nr 4/2023/2024 z dnia 13 września 2023 roku zwołał posiedzenie Rady Pedagogicznej na 27 września 2023 r. w sprawie wniosku skierowanego do Rady Pedagogicznej o zgodę na podjęcie działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia.

2. W dniu 20 września 2023 roku Dyrektor ZSM nr 2 skierował wniosek do Rady Rodziców o zgodę na podjęcie działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia.

3. W dniu 21 września 2023 roku Rada Rodziców pod przewodnictwem pana Artura Szczęsnego zaakceptowała wniosek dyrektora i upoważniła dyrektora do wystąpienia w jej imieniu do Organu Prowadzącego i Kuratorium Oświaty. Rada Rodziców wydelegowała do Komisji Nadzorującej pana Artura Szczęsnego.

4. W dniu 27 września 2023 roku Rada Pedagogiczna zaakceptowała wniosek dyrektora o rozpoczęcie działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia i upoważniła dyrektora do wystąpienia w jej imieniu do Organu Prowadzącego i Kuratorium Oświaty.

5. W dniu 27 września 2023 roku Samorząd Uczniowski pod przewodnictwem Emilii Fundament zaakceptował wniosek dyrektora i upoważnił dyrektora do wystąpienia w jego imieniu do Organu Prowadzącego i Kuratorium Oświaty. Samorząd Uczniowski wydelegował do Komisji Nadzorującej Emilię Fundament.

6. W dniu 28 września 2023 r. Zarządzaniem nr 5/2023/2024 Dyrektor ZSM nr 2 powołał Komisję Koordynującą (Zespół Nadzorujący), Komisję Konkursową oraz Komisję Wyborczą.

7. W dniu 29 września 2023 r. Zarządzaniem nr 6/2023/2024 Dyrektor ZSM nr 2 wdrożył i zobowiązał do zapoznania się z Procedurą nadania Technikum nr 16 imienia. Ponadto skierował pisma informujące do Wydziału Edukacji UMK i Kuratorium Oświaty w Krakowie o rozpoczęciu działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia.

8. Cała procedura nadania Technikum nr 16 imienia - plik.

9. Harmonogram prac (fragment z procedury) - plik.

komunikat 29.09