I. Etap wprowadzający.

1. Dyrektor ZSM nr 2 Zarządzeniem nr 4/2023/2024 z dnia 13 września 2023 roku zwołał posiedzenie Rady Pedagogicznej na 27 września 2023 r. w sprawie wniosku skierowanego do Rady Pedagogicznej o zgodę na podjęcie działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia.

2. W dniu 20 września 2023 roku Dyrektor ZSM nr 2 skierował wniosek do Rady Rodziców o zgodę na podjęcie działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia.

3. W dniu 21 września 2023 roku Rada Rodziców pod przewodnictwem pana Artura Szczęsnego zaakceptowała wniosek dyrektora i upoważniła dyrektora do wystąpienia w jej imieniu do Organu Prowadzącego i Kuratorium Oświaty. Rada Rodziców wydelegowała do Komisji Nadzorującej pana Artura Szczęsnego.