Zarządzenie Dyrektora - plik.

Procedura nadania Technikum nr 16 imienia - plik.

Harmonogram prac (fragment z procedury) - plik.

Regulamin zgłaszania i wyboru patrona (fragment z procedury - Załącznik nr 1) - plik.

Karta zgłoszenia (Załącznik 1a, wersja edytowalna) - plik.