Lista osób przyjętych na rok szkolny 2021/2022

hasło do pliku: ZSM2@

Podręczniki dla klas pierwszych zostaną podane przez nauczycieli uczących na początku września.