Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 13.10.2022 r.
13 października 2022 r. uczniowie klas pierwszych zostali pełnoprawnymi członkami Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2. Uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły w imieniu wszystkich zgromadzonych złożyli przedstawiciele klas pierwszych Technikum nr 16: 1pa, 1pb, 1pe, 1pl, 1pm, 1pt, 1pf oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 3: 1bp, 1ap, 1mp i 1kp. Słowa ślubowania odczytali: Amelia Cybulska, Kaja Okular, Michał Włodarkiewicz z klasy 1pt. Wychowawcy klas pierwszych otrzymali z rąk dyrekcji szkoły pamiątkowe akty ślubowania. Uroczystość prowadzili: Julia Rządzik z klasy 4Tl i Dawid Szymański z klasy 4pl.
Za przebieg uroczystości odpowiedzialny był: Samorząd Uczniowski z opiekunkami mgr Katarzyną Swałdek i mgr Katarzyną Gargulą.
2
3
4
5