Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

Kierowca mechanik

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego

Kierowca mechanik znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik
 • pracy na stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna

Kwalifikacje

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży transportowej
 • Podstawy konstrukcji maszyn z rysunkiem technicznym
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B i C
 • Użytkowanie środków transportu drogowego
 • Obsługa środków transportu drogowego
 • Działalność gospodarcza w branży transportowej
 • Język obcy w branży transportowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Zajęcia praktyczne – eksploatacja środków transportu drogowego (dla młodocianych pracowników realizowane u pracodawcy)

Staże wakacyjne

Nasi uczniowie mają możliwość odbycia staży wakacyjnych i otrzymania stypendium (kwota stypendium w 2022 roku wynosi 2300 zł za jeden miesiąc stażu).