Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

Mechanik pojazdów samochodowych

Sylwetka absolwenta

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia w tym zawodzie:

 • zdiagnozuje i skutecznie rozwiąże każdy problem w zakresie naprawy samochodów
 • dobierze części i zoptymalizuje koszty naprawy
 • zadba o komfort i bezpieczeństwo jazdy
 • jest nieocenionym pracownikiem
 • zdobył wiedzę praktyczną z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu w Małopolsce
 • posiada wykształcenie zawodowe

Kwalifikacje

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • budowa pojazdów samochodowych
 • elektrotechnika i elektronika
 • elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
 • podstawy konstrukcji maszyn i rysunek techniczny
 • przepisy ruchu drogowego
 • diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
 • działalność gospodarcza
 • język angielski zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • diagnostyka mechaniczna pojazdów samochodowych
 • diagnostyka elektroniczna pojazdów samochodowych
 • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
 • procesy technologiczne

W chwili zapisu do szkoły to Ty decydujesz, w jakiej formie chciałbyś odbywać zajęcia praktyczne: czy na warsztatach szkolnych, czy też jako młodociany pracownik w salonie/warsztacie samochodowym (w takim przypadku zawierasz umowę o praktyczną naukę zawodu).

Dodatkowe kursy i szkolenia

Dla naszych uczniów organizujemy bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, m.in.:

 • Prawo jazdy kategorii B
 • Operator wózka widłowego
 • Klimatyzacja w pojazdach samochodowych
 • Common Rail I i II generacji
 • Common Rail III generacji
 • Systemy Diesla EDC
 • Układy zapłonowe
 • Obsługa serwonapędów i falowników
 • Obsługa, konserwacja oraz montaż maszyn i urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv
 • Benzynowe systemy wtryskowe
 • Diagnostyka benzynowych systemów wtryskowych
 • Spawanie gazowe 311
 • Spawanie metodą MAG
 • Spawanie metodą TIG
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych
 • Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym

Staże wakacyjne

Nasi uczniowie mają możliwość odbycia staży wakacyjnych i otrzymania stypendium (kwota stypendium w 2022 roku wynosi 2300 zł za jeden miesiąc stażu).